Del
: Bliv frivillig
Udklip.PNG

Den Digitale Ørredpatrulje

Måske har du hørt om Ørredpatruljen. Et succesfuldt projekt med en engageret ankermand, der har formået at gøre interessen for et godt vandmiljø og gode levesteder for ørreder til et hit blandt unge mennesker på Sjælland. Ørredpatruljen er inspirationen til at tackle et problem, der dagligt skitseres i medierne: Børn og unge menneskers tid i naturen er mere end halveret i forhold til deres bedsteforældres generationer. Forklaringen på dette faktum leder ofte til et opgivende træk på skulderen med en henvisning til, at ungerne ikke kan trækkes fra skærmen.

Bliv NaturligVis vil gerne trække ungerne fra skærmen og ud i den skønne danske natur. Vi ved, hvor ungerne er, og derfor må vores rejse starte her. Bag skærmen! Vi må udvikle en platform for naturundervisning, der skaber en interesse, og som skaber lyst til mere. Ideen var åbenlys, men hvor skulle vi starte? Nicolai Parbst, jæger og lystfisker, ildsjæl, skolelærer og studerende satte os på sporet. Han præsenterede ideen, men ikke nok med det. Han tilbød, som et led i sine studier, at udvikle et undervisningsunivers baseret på Minecraft, en platform, der er kendt af stort set alle børn fra alderen 7 år og opefter.

Vi skal møde børnene, der hvor de er, og det gør ikke noget, at de er eksperterne fra start, fortæller Nicolai, da vi i januar 2017 mødes til det første møde omkring hans ide. Den digitale Ørredpatrulje er et digitalt univers, der bygger på Minecraft som platform. Den er en del af M:EE – Minecraft : Education Edition.

Formål

At skabe et modulopbygget undervisningsmateriale, hvor Minecraft bliver det digitale klasseværelse og inddrage Flipped Classroom hvor det er muligt. At lade eleverne arbejde med multimodal tekster, der inddrager video, hjemmesider og digitale opslagsværker. Minecraft kan være den platform, hvorfra andre undervisningsaktiviteter i Natur/Teknologi udspringer. Med undervisningsforløbet ønsker Bliv NaturligVis at skabe et digitalt univers til lærringsforløb, der tilgodeser fagformålene og Fællesmål i Natur/Teknologi.

Målgruppe

Eleverne i folkeskolens 4.-6. årgang, og underviserne i faget Natur/Teknologi. Materialet vil også kunne bruges af juniorafdelinger i sports- og lystfiskeriforeninger samt på Danmarks Sportsfiskerforbunds kurser i vandløbs-pleje/restaurering og Juniorlederkurserne. Med udgangspunkt i Minecraft er det muligt, at lave forløb der sigter mod indskolingen og overbygningen.

Projektet

Med undervisningsforløbet er det hensigten at formidle naturfaglig viden på en anderledes måde. Flipped Classroom indebærer, at eleverne som optakt til Natur/Teknologi timerne ser en intro video hjemme. Dermed møder eleverne op med en basisviden, og den viden skal bruges til at sætte eleverne i stand til at sammensætte indholdet på en kreativ og innovativ måde (Blooms taksonomi). Via Minecraft introduceres eleverne til en platform, hvor der er skabt et digitalt klasseværelse / univers. Eleverne kan arbejde sammen / selvstændigt – synkron / asynkron, og de har mulighed for at forsætte efter skoledagen. Det er IKKE en erstatning for at tage ud i naturen og opleve tingene på egen krop. Det er en måde at forberede eleverne på, hvad der kan ses og opleves. Undervisningsforløbet bygges op i moduler, så det kan strække sig fra 1½ time og op til flere dage.

Med inddragelsen af Minecraft giver man også eleverne mulighed for ”Særligt er anvendelse af digitale redskaber vigtig, herunder digitale kort, digitale måleinstrumenter, digitale opslagsværker, informationssystemer samt digitale repræsentationer i form af animationer og simuleringer, der anskueliggør processer i naturen og i samfundet.” (Fælles mål for faget Naturfag/teknologi).

Forudsætninger

For at få adgang til Minecraft Education skal man være registreret som skole (Microsoft skoleaftale Office 365). Universet er testet på opdaterede Windows 10 maskiner.

Kunne du tænke dig at prøve forløbet med din klasse skal du undersøge om din skole / kommune har indkøbt licenser til M:EE. Fortvivl ikke, hvis det ikke er tilfældet. Det er muligt at låne licenser i en tidsbegrænset periode (max 14 dage) gennem Bliv NaturligVis / Danmarks Sportsfiskerforbund. Kontakt blot Martin Hedegaard på mabh@sportsfiskerforbundet.dk.

Her finder du undervisningsmaterialet, god fornøjelse:) Den Digitale Ørredpatrulje

02. november 2017
Skrevet af: Martin B. Hedegaard
Foto af: Nicolai Parbst

Frivillig registrering

Tak for din registrering. Du vil nu modtage en e-mail med information om den videre proces.

Vælg profilbillede
Vælg billede Skift billede

Registrer Arrangement

Rediger event