Ask & Liv - flytter boplads

Undervisningsforløb · Indskoling (0.-3. klasse)

Den gode overgang til skole

Ask & Liv – flytter boplads er et nytænkende og spændende undervisningsmateriale, udviklet specielt til de nye elever i børnehaveklassen, med særligt fokus på den gode overgang til skole, nye relationer, samarbejde og fællesskab.
Hele Ask & Liv-materialet er GRATIS at benytte!
Hop ombord og tag med på en fantastisk og spændende rejse, sammen med din nye børnehaveklasse!

Følelser, fællesskab og relationsdannelse

Det nye Ask & Liv-materiale er udviklet med særlig fokus på at styrke den gode overgang til skolelivet. Materialet er udviklet i dialog med børnehaveklasseledere og fagfolk, med stor viden om børns oplevelse af overgangen fra dagtilbud til skole. Materialet skaber grobund for at arbejde med de følelser og problemstillinger børnene mærker på egen krop, i overgangsfasen fra børnehave til skole. Det kan fx være bekyringer i forhold til egne evner, usikkerhed i forhold til at møde nye børn, eller følelser som bl.a. savn af relationer fra børnehaven. Materialet skaber grobund for nye relationer, samarbejde og fællesskab, i en nyopstartet børnehaveklasse.

Materialet tager afsæt i historiefortællingen om jægerstenalderbørnene Ask & Liv, som netop er flyttet til en ny og fremmed boplads. Gennem historien drages der paraleller til elevernes nylige afsked med børnehaven og start på skolelivet. Eleverne kan gennem historien, spejle sig i de følelser Ask & Liv oplever.
Til materialet er der bl.a. udviklet dialogkort med afsæt i kendte problemstillinger og følelser børnene kan opleve, i forbindelse med overgangen til skole.
Desuden er der udviklet en lang række opgaver og aktivitetsforslag, der tager udgangspunkt i kompetenceområderne for børnehaveklassen.
Du finder også en digtal opgavebog, video- og lydfiler og et hav af ark og plancher.

Kompetenceområder og legende læring

Materialet tager udgangspunkt i en legende tilgang til læring, med afsæt i kompetenceområderne for børnehaveklassen. Der er lagt særligt vægt på aktviteter der styrker fællesskab, relationsdannelse og samarbejde mellem eleverne. Der lægges i materialet op til en vekselvirkning mellem ude- og inde aktiviteter, og materialet kan med fordel kombineres med udeskoledage, eller tværfaglige emneuger.

Unikt undervisningsforløb

Som underviser kan du nemt sammensætte dit eget unikke Ask & Liv-forløb, af kortere eller længere varighed – præcis som det passer dig, din nye klasse og ind i din årsplan!
I forbindelse med historien finder du et overblik over de mange aktiviteter og opgaver, der passer til de forskellige kapitler og dele. Derfra vælger du de aktiviteter og opgaver, du ønsker at bruge. På baggrund af dine valg af aktiviteter, får du en udførlig liste med de materialer, du skal bruge til hver aktivitet. Vi har forsøgt at gøre det så nemt og forberedelsesneutralt som muligt at tilrettelægge et forløb.

Brobygning og genkendelighed

Materialet Ask & Liv - flytter boplads er efterfølgeren til det populære materiale Ask & Liv - flytter ud i naturen. Ask & Liv - flytter ud i naturen er med stor succes blevet brugt i storbørnsgruppen i børnehaven, eller som del af tidlige skolestart i SFO. De to materialer kan bruges hver for sig, men brugs Ask & Liv-universet i umiddelbar forlængelse af hinanden, vil børnene opleve genkendelighed i overgangen mellem dagtilbud og skole og brobygningsarbejdet vil styrkes.

 

God fornøjelse!

Book en naturformidler

Kombiner materiale og aktiviteter med besøg af en naturformidler og få det bedste forløb.