Privatlivspolitik for Bliv NaturligVis

Sidst ændret 07-10-2021

Håndtering af medlemsdata

I Bliv NaturligVis passer vi godt på dine personlige oplysninger, og vi vil til enhver tid behandle dem i henhold til de gældende regler for beskyttelse af persondata.

Herunder kan du læse mere om Bliv NaturligVis’ betingelser for håndtering af dine persondata.

Når du registrerer dig som frivillig i Bliv NaturligVis, giver du tilladelse til, at vi må behandle dine personoplysninger til brug for dit virke som frivillig.

Når du melder dig som frivillig i Bliv NaturligVis, skal du oplyse navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse, telefonnummer, din tøjstørrelse og om du er jæger, lystfisker eller begge dele.

Vi opretter og gemmer disse oplysninger i vores formidlerkartotek, hvorfra vi administrerer og håndterer dine oplysninger.

Deling af data

Ved registrering som frivillig i Bliv NaturligVis accepterer du, at dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mailadresse og om du er jæger, lystfisker eller begge dele deles med din tildelte netværksleder med det formål, at din netværksleder kan kontakte dig med henblik på velkomst, oplæring og sparring samt udlevering af div. beklædning o.a.

Ved indmeldelse accepterer du, at Bliv NaturligVis deler dit postnummer og din e-mail med de samarbejdspartnere, Bliv NaturligVis har en samarbejdsaftale med omkring onlineløsninger, så du kan logge ind på sider og indhold forbeholdt dig som formidler.

Du accepterer ligeledes at din e-mail og dit telefonnummer vil være offentligt tilgængeligt på hjemmesiden, så skolerne kan komme i kontakt med dig.

Håndtering af CPR-nummer

Bliv NaturligVis indhenter børneattester på alle frivillige formidlere, og du vil i den sammenhæng blive bedt om at afgive samtykke til indhentning. For at kunne rekvirere din børneattest er det nødvendigt at registrere dit CPR-nummer. Dit CPR-nummer registreres i et lukket system, hvor der kun er adgang for Bliv NaturligVis’ sekretær, der indsender CPR-nummer til rekvirering af børneattesten hos politiet. Når vi har modtaget børneattesten, opbevares dit CPR-nummer og børneattesten i et sikret personalearkiv. CPR-nummeret opbevares, da vi en gang om året indhenter børneattest på alle vores formidlere. Dit CPR-nummer slettes, hvis du stopper som formidler i Bliv NaturligVis.

Dine rettigheder

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Og du kan altid bede os om at rette eller slette dine oplysninger, hvis de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante. I det tilfælde skal du henvende dig til info@blivnaturligvis.dk. Hvis du ønsker at få udleveret de oplysninger, vi har registreret om dig, skal du rette henvendelse til post@jaegerne.dk.

Vi behandler personoplysninger ud fra legitime interesser eller dit samtykke

I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vildenne behandling udelukkende væremotiveret af berettigede (legitime) interesser som:

  • Udøvelse af aktivitet i Bliv NaturligVis, herunder planlægning, gennemførelse og evaluering.
  • Afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter.
  • Brug afsituationsbilledertaget til arrangementer, der afbilder en konkret aktivitet eller situation.
  • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 15år behandles oplysninger om forældrene.
  • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende – disse data er anonymiserede.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun ditsamtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor herunder indhentning af børneattest og anvendelse af portrætfoto.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnetselv er istand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 15 år selv afgive samtykke.

Håndtering af dine data ved udmeldelse

Hvis du stopper som frivillig ved Bliv NaturligVis, vil du med det samme blive blokeret i vores system, og du vil ikke længere modtage nogen kommunikation fra os.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Håndtering af personoplysninger

Hvis du mener, at vi har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200 eller på dt@datatilsynet.dk.