Den digitale natur- og vildtpleje

Undervisningsforløb · Udskoling (7.-9. klasse)

Lær om biotoper, natur- og vildtpleje gennem Minecraft platformen

Den Digitale Natur - og Vildtpleje er et undervisningsforløb til elever i 7.-9. klasse, som er bygget på Minecraft platformen. Her bliver eleverne stillet overfor udfordringer, de skal løse i et digitalt univers, som er velkendt. 

Materialet skaber interaktion mellem fagene biologi og geografi samt uderum og klasselokale. Her motiverer teknologien til at tage undervisningen ud i naturen, og feltarbejdet motiverer til inddragelse af teknologier i klasseværelset.

I Minecraft lærer eleverne at forbedre eller skabe helt nye biotoper for forskellige dyr; de får kendskab til udvalgte dyrearter og deres krav til levesteder. Slutteligt skal eleverne selv på tre forskellige marker udvælge og etablere tiltag, som øger områdets vildtbestande. Eleverne dokumenterer hele forløbet med deres in-game kamera, og de kan med billederne lave en fremlæggelse eller præsentation efterfølgende.

Materialet kræver licens til Minecraft. Har din skole ikke licens, kan I låne en licens af Bliv NaturligVis. Udlån af licens sker ved at rette henvendelse til Danmarks Sportsfiskerforbund på post@sportsfiskerforbundet.dk

Book en naturformidler

Kombiner materiale og aktiviteter med besøg af en naturformidler og få det bedste forløb.