Fasanhæftet

Undervisningsforløb · Mellemtrin (4.-6. klasse)

Bliv klogere på fasanens biologi og levevilkår

Hæftet omkring fasanen indeholder tekst og opgaver til et undervisningsforløb i fasanens biologi og levevilkår i Danmark.

Her kan du lære mere om fasanens oprindelse, indførsel til Danmark, hvordan den har tilpasset sig den danske natur og har haft succes med udbredelse til alle egne af landet.

Du finder et afsnit om bevarelse af fasanens levesteder, samt hvad man kan gøre for at optimere levevilkårene, ikke bare for fasanen, men for hønsefugle generelt. Og du kan læse om fasanens fysiologi, anatomi og biologi.

Bagest i hæftet er der opgaver samt en ordliste.

Book en naturformidler

Kombiner materiale og aktiviteter med besøg af en naturformidler og få det bedste forløb.