Rovfugle

Undervisningsforløb · Indskoling (0.-3. klasse)

Rovfugle

Den digitale læse- og opgavebog om Rovfugle, er et nyt spændende materiale målrettet elever i indskolingen. Materialet findes både til Book Creator og Bookie, via SkoleTube.

Gennem bogen kan eleverne tilegne sig generel viden om rovfugle. Derefter kan de vælge en rovfugl, som de gerne vil læse mere om.

I bogen er der en række opgaver, der kan anvendes på alle de beskrevne rovfugle. Som underviser kan du vælge til og fra på antallet af opgaver eleverne skal arbejde med.

Bagerst i rovfuglebogen finder du som underviser forslag til konkrete aktiviteter, der passer til emnet om rovfugle

Sådan finder du rovfuglematerialet på SkoleTube

Sådan gør du:

Log ind på Skoletube

Vælg det ønskede program, enten Book Creator eller Bookiie.

 

Opret et bibliotek til elevernes arbejde.

 

Tilmeld dig det ønskede Rovfugle-bibliotek:

  • Book Creator QTXY9DT
  • Bookiie HMRNIHK

Tag en kopi af opgavebogen.

Læg kopien i klassens bibliotek.

 

Se vejledninger til Book Creator på Skoletubeguide.

Se vejledninger til Bookiie på Skoletubeguide.

 

Book en naturformidler

Kombiner materiale og aktiviteter med besøg af en naturformidler og få det bedste forløb.