Masser af nye juniormedlemmer

Lokal forening for lystfiskere oplevede et boom i nye juniormedlemmer efter at være blevet engageret i Bliv NaturligVis. "Vi får flere og flere medlemmer," lyder det gode budskab.

25 november 2021 · Tekst: Jacob Munkholm Jensen · Foto: Jesper Ladegaard Nielsen

 

Da Jesper Ladegaard Nielsen fra Holstebro og Omegns Fiskeriforening (HOF) ved årets generalforsamling skulle fremlægge tallene for tilgangen af juniormedlemmer, var det svært at holde begejstringen tilbage. De viste nemlig, at foreningen i 2020 har haft en fremgang blandt juniorerne på hele 19 procent, svarende til i alt 52 hoveder.

Og der er vel at mærke ikke tale om børn, børnebørn eller nevøer og niecer til allerede eksisterende medlemmer. Nej, det er helt nye medlemmer, som ikke havde relationer til foreningen i forvejen. Det er virkelig bemærkelsesværdigt og en rigtig god historie. Men hvordan kan det pludselig gå så godt med fiskeriet i Holstebro?

- Det var også det spørgsmål, vi stillede os selv, svarer Jesper Ladegaard Nielsen, som dog slet ikke er i tvivl om hvor svaret skal findes. Han forklarer:

I 2019 besluttede vi at blive en del af Bliv NaturligVis, som jo arbejder for at få flere unge væk fra skærmen og ud i naturen. På den måde begyndte vi at komme ud på en masse skoler og tilbyde gratis fiskeriundervisning, og det var noget, der for alvor tog fart i 2020. Da vi sluttede sæsonen i 2020 havde vi haft ikke mindre end 14 arrangementer, og alt i alt har vi haft 361 børn og voksne igennem. Vi får bare flere og flere medlemmer.
Jesper Ladegaard Nielsen

Fra 147 til 348 juniorer på tre år
Junior-medlemmerne i HOF er i aldersgruppen fra omkring 9 år til 15-16 år, og mens der i 2018 var i alt 147 juniorer i foreningen, var tallet ved udgangen af august 2021 helt oppe på 348.

- Bare det, at vi har kunnet præsentere så mange flere børn for lystfiskeriet, er jo en stor succes. Der er ingen tvivl om at vores engagement i Bliv NaturligVis helt klart har haft en positiv effekt på medlemstilgangen i vores forening, konkluderer Jesper Ladegaard Nielsen.

Udover de mange aktiviteter for juniorer har HOF også indledt et samarbejde med det lokale pædagogseminarium, så også de kommende børnehavepædagoger kan komme med ud og opleve fiskeriets glæder - og ad den vej inspirere børnene og huske Bliv NaturligVis.