Nyt Ask og Liv undervisningsmateriale til børnehaveklassen

Inden længe lancerer Bliv NaturligVis det nye og spændende undervisningsmateriale Ask & Liv – flytter boplads. Det nye materialer er specielt udviklet til børnehaveklassen, med henblik på at støtte op om de nye elevers overgang til skolelivet.  

22 marts 2023 · Tekst: Rikke Laustsen
Nyt undervisningsmateriale på vej!

Materialet er efterfølgeren til materialet Ask & Liv – flytter ud i naturen, der blev lanceret for et par år siden. Ligesom i det første materiale tager Ask & Liv- flytter boplads udgangspunkt i en spændende historie om børnene Ask og Liv, der lever i jægerstenalderen.

I den nye historie indgår både jagt på tjur og sæl og samt fiskeri med fiskespyd. Men materialets hovedsagelige fokus er på de bekymringer, følelser og problemstillinger der kan opstå, når man som barn flytter fra vante rammer og til et nyt og ukendt sted. Den vinkel er valgt fordi tematikken omkring børns savn, sorg, utryghed og bekymringer ofte er et overset emne ved skolestart.

Gennem historiefortællingen og de tilhørende dialogkort, dannes der paralleller til den flytning fra børnehave til skole, som de nye elever i børnehaveklassen selv står midt i. Desuden består materialet af en lang række varierede aktivitetsbeskrivelser, der b.la. byder op til at undersøge og inddrage naturen i undervisningen. Gennem materialet opfordres børnehaveklasselederen til at kontakte en Bliv NaturligVis-formidler, med henblik på en formidlingsaftale i forbindelse med et Ask & Liv-forløb. Det kunne fx være en aftale om i fællesskab at dissekere fisk, finde spor fra dyr i naturen, arbejde med fuglevildt eller noget helt fjerde!

Materialet er udviklet i samarbejde med børnehaveklasseledere og naturvejledere fra Rudersdal Kommune og psykolog Inge Schoug, med speciale i børns overgangsperspektiv.

Er du nysgerrig og har du lyst til at se og læse mere om Ask & Liv – flytter boplads?
Så klik ind på Ask & Liv - flytter boplads og smugkig på det flotte materiale før lanceringen.