Overvældende succes med Ask & Liv

Bliv NaturligVis-undervisningsmaterialet om Ask & Liv, som blev lanceret sidste år, har udviklet sig til en stor succeshistorie rundt omkring i børnehaver over hele landet. Og vigtigst af alt: Børnene lærer af og bliver mere nysgerrige på naturen. Det viser en evaluering af projektet, som i løbet af 2022 vil blive fulgt op af en ”Ask & Liv 2.”

24 november 2021 · Tekst: Jacob Munkholm Jensen

 

Siden Bliv NaturligVis’ nye projekt om ”Ask & Liv” så dagens lys sidste år, er det kun gået én vej med de to stenalderbørns popularitet blandt de mindste – og det er opad og fremad. Ask og Liv er nemlig en stor succes, og evalueringen af projektet så vidt viser, at børnene bliver mere nysgerrige og mere vidende om naturen.

"Ask & Liv - flytter ud i naturen" er en del af Bliv NaturligVis undervisningsmateriale, som er udformet i samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund med støtte fra Nordea-fonden. Materialet er målrettet børnehaver, der ønsker at arbejde med et naturforløb, der skaber fantasi, indlevelse og fordybelse. Virkemidlerne er bl.a. bygget op omkring en digital app, hvor man kan lytte og læse historierne om Ask & Liv samt udføre opgaver i naturen.


Engagerede, nysgerrige og mere vidende børn
Evalueringen, som er stykket sammen af 52 spørgeskemaer og interviews med brugerne, viser et klart billede af, hvordan Ask & Liv er blevet modtaget, og afslører potentiale for at videreudvikle materialet. Det vurderer projektmedarbejder og antropolog Jens Nedergaard:

- Man kan roligt konkludere, at tilbagemeldingerne er overvældende positive. Besvarelserne viser, at institutionerne har brugt materialet på forskellig vis, og at de har størst effekt, hvis det bruges udenfor i naturen. Vigtigst af alt peger undersøgelserne på, at børnene lærer af og bliver nysgerrige på naturen sammen med Ask & Liv, forklarer Jens Nedergaard og tilføjer, at der ifølge pædagogernes tilbagemeldinger ikke var et eneste barn, der ikke var blevet fanget af materialet.

Evalueringen viser, at hele 66 procent af børnehaverne i provinsbyerne er lykkedes med at få børnene mere ud i naturen efter at have brugt materialet, end før.


Forståelse for jagt, biodiversitet og arter

Et eksempel på de mange børnehaver, som landet over har taget konceptet til sig, er Sønderled børnehave i Kolding. Her melder både børn og voksne at have haft stor glæde af deres forløb med Ask & Liv.

- Det har givet børnene et øget fokus på naturen, og ikke mindst deres forståelse for jagt, biodiversitet, arter og livscyklusser. De børn, som har haft forløbet, er nu i skole, og børnehaven forventer at have et nyt forløb i efteråret når jagten går ind, lyder den positive tilbagemeldingen fra Jens Nedergaard.

Derfor er det da også i sig selv en glædelig nyhed at kunne løfte sløret for, at Bliv NaturligVis er blevet bevilliget yderligere midler til projektet, således at ”Ask & Liv 2” efter planen vil være klar til børnene i løbet af sommeren 2022.