Den Digitale Ørredpatrulje

Undervisningsforløb · Mellemtrin (4.-6. klasse)

Sjov læring om ørreder, vand, natur og samfund gennem Minecraft platformen

Den Digitale Ørredpatrulje er et undervisningsmateriale, som er bygget på Minecraft platformen. Her bliver eleverne stillet overfor udfordringer, som de skal løse i det digitale univers.

Materialet er sammensat af fire emner:

  • vandets kredsløb
  • ørreden som miljøindikator
  • naturgenopretning
  • natur og samfund


Det er målrettet eleverne i 4.-6. klasse, og det skaber interaktion mellem natur og teknologi, uderum og klasselokale. Gennem forløbet motiverer teknologien til at tage undervisningen ud i naturen, ligesom feltarbejdet motiverer til inddragelse af teknologier i klasseværelset.

Til hvert af de fire delemner er der konkrete forslag til feltarbejde eller ekskursioner. Det er nemlig i naturen, at eleverne får helhedsoplevelserne. Her stimuleres elevernes sanser, og det gør undervisningen mere virkelighedsnær og styrker læringen.

Materialet kræver licens til Minecraft. Har din skole ikke licens, kan I låne en licens af Bliv NaturligVis. Udlån af licens sker ved at rette henvendelse til Danmarks Sportsfiskerforbund på post@sportsfiskerforbundet.dk

Book en naturformidler

Kombiner materiale og aktiviteter med besøg af en naturformidler og få det bedste forløb.