Ertebølleklanerne

Undervisningsforløb · Mellemtrin (4.-6. klasse)

Sjovt klasserumsspil om ertebøllekulturen

Ertebølleklanerne er et sjovt klasserumspil, som hovedsageligt henvender sig til mellemtrinet i folkeskolen, men som kan bruges af alle. Det foregår både inde i klasserummet og selvfølgelig ude i naturen.

Spillet er målrettet læringsmål i fagene natur/teknologi, historie og idræt, og et spilforløb er estimeret til at vare 3-5 dobbeltlektioner.

Når eleverne har været igennem spillet, har de fået kendskab til Ertebøllekulturen, jagt- og fiskeredskaber, udvalgte land- og vanddyr og bopladsens bestanddele. De kan fortælle om de forskellige dyr, deres anvendelse og hvordan de har været jaget.

Motoren i spillet er opbygning af bopladsen. Du belønner hver opgave med “flint” som eleverne investerer i elementer til deres boplads. Undervejs lærer eleverne om elementernes betydning og deres indbyrdes afhængighed. I hvert kapitel åbner/lukker du bygge-runden, hvor eleverne kan se den samlede stilling.

Book en naturformidler

Kombiner materiale og aktiviteter med besøg af en naturformidler og få det bedste forløb.